Báo cáo dữ liệu IIUSA: Số liệu thống kê xử lý đơn I-829 của USCIS trong Quý 2 -2018

Đầu tuần này, USCIS đã công bố số liệu thống kê xử lý hàng quý cho các đơn I-526 và I-829 thông qua Quý 2 của năm tài chính 2018 (từ tháng 1 đến tháng 3).

Dưới đây là các dữ liệu chính được chính xuất từ số liệu thông kê xử lý I-829.

Những điểm nổi bật về tiến trình xử lý đơn I-829:

  • USCIS đã nhân được 957 đơn I-829 trong Quý 2 năm tài chính 2018, tăng 38% so với quý trước và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.
  • Số đơn I-829 được xét giữa tháng 1 và tháng 3 năm 2018 đã giảm 32% so với quý trước, xuống còn 618 đơn, đánh dấu sự suy giảm trong việc xử lý đơn I-829.
  • Tỷ lệ phê duyệt trung bình của đơn I-829 vẫn cao hơn 90% trong 5 quý liên tiếp kể từ quý 2 năm tài chính 2017.
  • Các đơn I-829 đang chờ USCIS xử lý đã tăng 19% từ quý trước lên 7.447 đơn trong tháng 3 năm 2018.
  • Tổng số đơn I-829 đã nộp và được xử lý trong nửa đầu năm tài chính 2018 đã tăng từ 89% và 165% tương ứng từ năm 2014, điều này cho thấy xu hướng thành công trong việc tạo ra công việc và xóa bỏ điều kiện của các nhà đầu tư EB-5.

0911 024 114