Bảng so sánh các chương trình đầu tư hoặc doanh nhân định cư Canada

Nếu bạn và gia đình đang có kế hoạch định cư tại Canada, hãy tham khảo các điều kiện định cư dưới đây của mỗi tỉnh bang, để lựa chọn cho mình một chương trình đầu tư tỉnh bang phù hợp:

State Kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp có bắt buộc không? Có yêu cầu kế hoạch kinh doanh không? Khoản đầu tư bắt buộc (tối thiểu) Yêu cầu học vấn tối thiểu Yêu cầu ngôn ngữ Tổng tài sản ròng

(Tối thiểu)

Thỏa thuận kinh doanh Yêu cầu đặt cọc cho tỉnh bang Yêu cầu về thăm quan cho doanh nhân
Manitoba

Yêu cầu kinh nghiệm quản lý caao cấp/sở hữu doanh nghiệp ít nhất 3 năm trong vòng 5 năm

Tối thiểu 250,000CAD trong khu vực Trung tâm

150,000 khi đầu từ khu vực ngoài trung tâm

THPT CLB 5 (IELTS 5) $500,000  

Đương đơn phải tham gia chủ động vào hoạt động quản lý doanh nghiệp hàng ngay và tạo ra ít nhất 1 việc làm cho lao động bản địa

Không Bắt buộc
Saskatchewan

Kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp ít nhất 3 năm trong vòng 10 năm

300,000CAD đầu tư tại Regina hoặc Saskatoon

200,000 khi đầu tư các khu vực khác

Số tiền đầu tư phải đảm bảo ít nhất 1/3 doanh nghiệp trừ khi số đầu tư từ 1 triệu trở lên

THPT Không bắt buộc $500,000

Đương đơn phải tham gia chủ động vào hoạt động quản lý doanh nghiệp hàng ngay và tạo ra ít nhất 1 việc làm cho lao động bản địa

Không Bắt buộc
British Columbia

Trên 3 năm kinh nghiệm quản lý trong vòng 5 năm hoặc hơn 4 năm kinh nghiệm quản lý

Tối thiểu 200,000CAD và sở hữu ít nhất 1/3 doanh nghiệp. THPT Không bắt buộc $600,000 Tham gia vào quản lý doanh nghiệp hàng ngày và tạo ít nhất 1 việc làm cho lao động bản địa Không Không bắt buộc
New Brunswick

Sở hữu hoặc kinh nghiệm quản lý cao cấp 3 năm trong trong vòng 5 năm

$250,000 Tối thiểu chương trình 2 năm sau THPT CLB 5 (IELTS 5) $600,000 Tham gia chủ động vào quản lý doanh nghiệp hàng ngày và tạo ra ít nhất một việc làm cho lao động bản địa $100,000

Sẽ được hoàn trả khi mở doanh nghiệp tại New Brunswick

Bắt buộc
Quebec Investor Program Yêu cầu có hữu hoặc quản lý doanh nghiệp cấp cao ít nhất 2 năm trong vòng 5 năm Không 1,200,000CAD ký quỹ tỉnh bang và được hoàn trả sau 5 năm

Hoặc 350,000CAD không hoàn trả

Tối thiểu THPT Không bắt buộc 2,000,000CAD Không Không Không bắt buộc
Prince Edward Island Có kỹ năng quản lý và kinh nghiệm làm việc hoặc sở hữu kinh doanh $150,000 THPT CLB 4 (IELTS 4) $600,000 Quản lý doanh nghiệp hàng ngày và tạo ra ít nhất một cộng việc cho lao động bản địa Không Không bắt buộc
Ontario Có kinh nghiệm sở hữu/quản lý doanh nghiệp cấp cao ít nhất 3 năm trong vòng 5 năm trước khi nộp hồ sơ 500,000CAD ngoài khu vực trung tâm hoặc lĩnh vực ICT

Hoặc 1,000,000CAD trong khu vực trung tâm

THPT Không bắt buộc 1500,000 Khi đầu tư trong khu vực trung tâm

Hoặc 800,000CAD khi đầu tư ngoài khu vực trung tâm hoặc lĩnh vực ICT

Quản lý doanh nghiệp hàng ngày và tạo ra ít nhất 2 công việc cho lao động bản địa Không Bắt buộc
Nova Scotia Có kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp 3 năm hoặc quản lý doanh nghiệp cấp cao 5 năm 150,000CAD THPT CLB 5 (IELTS 5) 600,000CAD Quản lý doanh nghiệp hàng ngày và tạo ít nhất 1 việc làm cho lao động bản địa Không Bắt buộc

Liên hệ với Westlife Immigration để nhận được tư vấn phù hợp với kế hoạch định cư Canada của gia đình bạn!