9 Orchard đã nhận được phê duyệt I.924 vào ngày 4 tháng 9 năm 2018

Hai mối quan tâm lớn nhất của tất cả các nhà đầu tư EB-5 là khả năng nhận thẻ xanh và hoàn vốn vào cuối thời hạn cho vay.

Dự án khách sạn 9 Orchard NYC trực tiếp giải quyết hai vấn đề này như sau:

Thẻ xanh

Vào ngày 4 tháng 9 năm 2018, USCIS đã chấp thuận mẫu đơn cho 9 Orchard. Điều này có nghĩa là:

  • USCIS đã xác định rằng mẫu đơn I-526 của 9 Orchard tuân thủ các yêu cầu của EB-5 và
  • “Theo chính sách của USCIS, quyết định này sẽ được ưu tiên trong việc nộp đơn I-526”

Hoàn vốn

Các nhà đầu tư và nhà đầu tư EB-5 hiểu biết tiếp tục chọn 9 Orchard khi so sánh nó với các giao dịch EB-5 khác vì:

  1. Các nhà đầu tư EB-5 của 9 Orchard được bảo đảm bằng Chứng thư đầu tiên với số tiền vay dưới 40% tổng chi phí.
  2. Nhà phát triển, DLJ Real Estate Capital Partners, (một công ty tư nhân lớn trên Phố Wall với hơn 16 tỷ đô la giao dịch có giá trị), đã đầu tư hơn 115 triệu đô la vốn cổ phần của họ trong dự án cho đến nay và cam kết tài trợ cân đối chi phí của dự án với vốn chủ sở hữu của họ (trên 60%) – vốn phụ thuộc vào các nhà đầu tư EB-5 của 9 Orchard.
  3. Việc xây dựng đang được tiến hành, làm giảm rủi ro hoàn thành giao dịch và dựa trên chi phí xây dựng cho đến nay, ước tính có 882 công việc đã được tạo ra.
  4. EB5 United đã có thể thay mặt cho các nhà đầu tư EB-5 của 9 Orchard. Điều này đòi hỏi tất cả lợi nhuận đầu tiên được dành riêng cho đến khi toàn bộ khoản vay EB-5 đã được bảo lưu, trước khi bất kỳ phân phối nào có thể được thực hiện cho nhà phát triển.

0911 024 114