Tổng quan về kết quả nhập cư PNP của Canada vào tháng 10 năm 2020

Các Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) mang lại nhiều cơ hội cho các ứng viên nhập cư. Các tỉnh bang của Canada đã tổ chức hơn 10 đợt rút thăm vào tháng trước. Tất cả các vòng mời đã dẫn đến gần 3.000 lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú trên toàn quốc.

Có hai loại luồng đề cử cấp tỉnh:

  • Các luồng đề cử nâng cao, được liên kết với Express Entry
  • Luồng đề cử cơ sở, không được liên kết với Express Entry

Tất cả chín tỉnh bang và hai vùng lãnh thổ tham gia PNP đều có các luồng đề cử nâng cao được liên kết với hệ thống Express Entry. Những luồng này cho phép các tỉnh bang đề cử ứng viên trong hệ thống Express Entry của liên bang.

Chương trình đề cử cấp tỉnh của Canada cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia đề cử một số lượng ứng cử viên nhập cư kinh tế hàng năm để thường trú.

Các ứng cử viên được lựa chọn thông qua các luồng đề cử nâng cao được mời đăng ký đề cử cấp tỉnh. Nếu thành công, họ nhận được thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry (CRS) và được đảm bảo hiệu quả về lời mời nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Tuần trước, Canada đã công bố Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2021-2023 nhằm vào mức độ nhập cư cao nhất trong lịch sử của nước này. Các PNP của Canada cũng được thiết lập để tiếp tục tiến trình tăng trưởng mà họ đã trải qua trong những năm gần đây.

Mục tiêu nhập cư cho PNP của Canada đã được đặt trong Kế hoạch là 80.800 cho năm 2021 và con số này dự kiến ​​sẽ tăng hàng năm.

Trong năm 2022 và 2023, IRCC đang có kế hoạch nâng số lượng PNP nhập cư lần lượt lên 81.500 và 83.000.

Mỗi năm, hơn 100 vòng mời được tổ chức trên khắp cả nước, thường dẫn đến hơn 10 vòng mời mỗi tháng. Tháng 10 cũng không nằm ngoài quy luật đó. Dưới đây là tổng quan về các cập nhật chương trình cấp tỉnh gần đây nhất và các vòng mời:

Alberta

Alberta thông báo họ đang tung ra một cổng thông tin thể hiện sự quan tâm mới và một lộ trình nhập cư mới cho sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta.

British Columbia

British Columbia đã phát hành hơn 900 lời mời mới để đăng ký đề cử cấp tỉnh thông qua sáu lần rút thăm khác nhau diễn ra từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10.

Hai cuộc rút thăm được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Thí điểm Công nghệ (Tech Pilot) của Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP), nhằm hỗ trợ lĩnh vực công nghệ của tỉnh trong nỗ lực tuyển dụng nhân tài.

Hai đợt rút thăm khác đã đưa ra lời mời cho những người lao động có kỹ năng, trình độ đầu vào và bán kỹ năng cũng như sinh viên tốt nghiệp quốc tế thông qua các luồng Kỹ năng Nhập cư (Skills Immigration) và  Express Entry BC.

Tỉnh cũng đã tổ chức hai đợt rút thăm thông qua các luồng Nhập cư Doanh nhân (Entrepreneur Immigration) mời tổng cộng 20 ứng cử viên vào ngày 20 tháng 10.

Manitoba

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã tổ chức hai đợt rút thăm Bày tỏ sự quan tâm vào tháng 10. Tổng cộng 397 lời mời đã được cấp cho các ứng viên trong các luồng Lao động có tay nghề ở Manitoba (Skilled Workers in Manitoba), Lao động có tay nghề ở nước ngoài (Skilled Workers Overseas) và Giáo dục quốc tế (International Education) vào ngày 8 tháng 10 và ngày 22 tháng 10.

Nova Scotia

Nova Scotia cũng đã tổ chức bốc thăm PNP vào ngày 22 tháng 10 và mời các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry và với nghề nghiệp chính là lập trình viên máy tính hoặc nhà phát triển phương tiện tương tác.

Ontario

Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario (OINP) cũng đã hoạt động vào tháng 10, đưa ra lời mời cho các doanh nhân và những người có kinh nghiệm làm việc trong một trong sáu nghề công nghệ.

Lễ bốc thăm của OINP Tech được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 và mời các ứng viên Express Entry có điểm CRS từ 462 đến 470, trong khi 21 ứng viên doanh nhân được mời vào ngày 21 tháng 10.

Ontario cũng đã mở chương trình Ưu đãi việc làm cho Nhà tuyển dụng: Dòng Công nhân Nước ngoài (Employer Job Offer: Foreign Worker) và đã chấp nhận 1.250 đơn đăng ký vào ngày 21 tháng 10.

Prince Edward Island

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) tổ chức vào ngày 15 tháng 10 và mời 211 ứng viên Express Entry, Lao động (Labour Impact) và Kinh doanh (Business).

Saskatchewan

Saskatchewan đã tổ chức ba vòng mời thông qua Chương trình Đề cử Nhập cư và đã cấp 1.073 lời mời cho các ứng viên nhập cư vào ngày 7 và 21 tháng 10.

Quebec

Tỉnh Quebec không có chương trình đề cử cấp tỉnh; thay vào đó, tỉnh có những con đường nhập cư riêng cho những người muốn sống và làm việc trong tỉnh.

Vào đầu tháng 10, tỉnh đã công bố kết quả của một vòng tuyển chọn đã mời 365 ứng viên gửi Bày tỏ sự quan tâm qua cổng Arrima, nơi quản lý các đơn đăng ký cho Chương trình Công nhân lành nghề Quebec (Quebec Skilled Worker Program).

0911 024 114