Phân tích xu hướng gần đây về Xử lý cấp tốc hồ sơ EB-5

Tháng 10 RCBJ

Thời gian là trọng yếu, nhất là đối với việc xử lý hồ sơ EB-5. Mặc dù Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư nhập cư (viết tắt là “IPO”) đã gia tăng số lượng nhân viên và cơ cấu tổ chức lại đội ngũ phê duyệt nhằm xử lý hồ sơ với năng suất cao hơn trong những năm gần đây, thời gian phê duyệt hồ sơ EB-5 vẫn rất lâu. Dựa trên ảnh chụp màn hình trang web của Sở Nhập tịch Di trú Mỹ (viết tắt là USCIS) vào ngày 03/09/2018, hiện tại mất khoảng 20 đến 26 tháng để xét duyệt đơn I-526 (là đơn xin thẻ xanh có điều kiện 2 năm), và mất từ 19 tháng rưỡi đến 25 tháng rưỡi để xét duyệt đơn I-924 (là đơn xin phê duyệt kế hoạch kinh doanh cho dự án EB-5). Một cách khả thi để đẩy nhanh quá trình xét đơn EB-5 là gửi đề nghị xét duyệt cấp tốc cho USCIS.

Vậy thì việc xét duyệt cấp tốc có giúp ích được cho những nước sắp bị “tồn đọng” hồ sơ EB-5 hay không?

Việc xét duyệt cấp tốc đang rất được quan tâm bởi các nhà đầu tư Ấn Độ, một số nhà đầu tư Hàn Quốc, và có thể cả nhà đầu tư Đài Loan và Brazil hiện đang mong nhận được chấp thuận đơn I-526 trước khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (viết tắt là DOS) đưa ra quyết định về ngày Hành động Cuối cùng (những hồ sơ được nộp sau ngày này sẽ bị tạm hoãn xử lý), và điều này đã được DOS dự kiến sẽ thực hiện trước mùa hè năm 2019. Có khả năng là, thông qua việc xử lý cấp tốc hồ sơ EB-5 này, đương đơn EB-5 có thể đến được giai đoạn phân bổ visa định cư trước khi ngày Hành động Cuối cùng được công bố vào năm 2019. Ngoài ra những nhà đầu tư đã đến Mỹ hợp pháp cũng có thể thay đổi tình trạng (sang thị thực định cư)  và xin cấp phép làm việc và đi lại ra vào Mỹ trong thời gian này. Vì nguyên nhân trên, việc có khả năng đơn I-526 và đơn I-924 được xử lý cấp tốc đã trở thành một công cụ marketing hiệu quả cho chương trình EB-5. Do vậy, việc hiểu được làm thế nào để đủ tiêu chuẩn xin xét duyệt cấp tốc là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nhập cư, trung tâm vùng và các nhà phát triển dự án.

Các tiêu chí cần đáp ứng để xin xét duyệt cấp tốc

USCIS đã thiết lập các tiêu chí cấp quốc gia khi xin xét duyệt cấp tốc đối với tất cả các đơn và sẽ xem xét các đề nghị xét duyệt cấp tốc cho từng trường hợp cụ thể. Bởi vì USCIS độc lập và toàn quyền quyết định nên sẽ không có trường hợp nào đảm bảo được xét duyệt cấp tốc theo Luật Di trú Mỹ. Trách nhiệm là của đương đơn cần phải chứng minh đáp ứng được một hoặc nhiều hơn trong số các tiêu chí sau:

  • Nếu chờ xét duyệt lâu sẽ gây ra mất mát nghiêm trọng về tài chính cho công ty hoặc cá nhân đương đơn;
  • Trường hợp khẩn cấp;
  • Lý do liên quan đến tính mạng con người;
  • Tổ chức phi chính phủ xin xét duyệt cấp tốc nhằm đem lại lợi ích về mặt văn hóa và xã hội cho nước Mỹ.
  • Trường hợp liên quan đến Bộ Quốc Phòng hoặc lợi ích Quốc gia;
  • Lỗi của phía USCIS; hoặc
  • Vì lợi ích cấp thiết của USCIS

Có hai chìa khóa dẫn đến thành công cho đề nghị xét duyệt cấp tốc: cung cấp thông tin khách quan, đáng tin cậy để chứng minh đáp ứng được tiêu chí xét duyệt khẩn cấp cấp quốc gia, và tác động vào tâm lý của cán bộ phê duyệt USCIS. Cả hai chiến lược này nên được sử dụng cùng lúc để cho thấy hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy đến cho dự án EB-5 hay nhà đầu tư EB-5 nếu như không được xét duyệt hồ sơ cấp tốc. Cụ thể như Thư xác nhận của Nghị viên hay Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, của các cơ quan liên bang hoặc tiểu bang liên đới, và/ hoặc các tổ chức phát triển kinh tế địa phương, có thể giúp thiết lập trường hợp vì lợi ích quốc gia cho đề nghị xin xét duyệt cấp tốc. Điều thiết yếu là phải thực hiện đề nghị xét duyệt khẩn cấp một cách nghiệm túc giống như khi nộp hồ sơ di trú cho USCIS và thiết lập những căn cứ vững chắc để USCIS dựa trên đó mà chấp thuận đề nghị này. Trình bày chi tiết về khả năng mất mát tài chính nghiêm trọng, hoặc về lợi ích quốc gia liên đới, là bước cần thiết để tạo ra một câu chuyện đủ thuyết phục khiến cho USCIS chấp thuận đề nghị xin xét duyệt cấp tốc.

Viết bởi Joseph Barnett, Đối tác, Công ty Luật Wolfsdorf Rosenthal