ĐẦU TƯ EB-5 QUAY LẠI MỨC 500.000 USD??? Các câu hỏi thường gặp về thay đổi của chương trình vào tháng 6/2021 (phần 2)

11. NHỮNG THAY ĐỔI NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐƠN EB-5 TRỰC TIẾP NHƯ THẾ NÀO?

Việc hết hạn của chương trình trung tâm vùng không ảnh hưởng đến các đơn xin EB-5 trực tiếp. Những đơn này vẫn có thể được nộp và USCIS vẫn có thể xem xét. Các đơn EB-5 trực tiếp mới được nộp sau ngày có quyết định của Tòa án có thể dựa trên số tiền đầu tư giảm cũng như định nghĩa về TEA đã tồn tại trước quy định tháng 11 năm 2019. Có lẽ, các đơn xin EB-5 trực tiếp mới được nộp sẽ được xét duyệt dựa trên luật trước tháng 11 năm 2019.

12. GIÁN ĐOẠN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG TÂM VÙNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN CHỜ QUOTA CỦA ĐƠN EB-5 TRỰC TIẾP KHÔNG?

Chúng tôi tin rằng tất cả các đơn xin EB-5 trực tiếp phải có ngày ưu tiên hiện tại vì không có thị thực EB-5 của trung tâm vùng nào được cấp trừ khi và cho đến khi chương trình trung tâm vùng được khôi phục.

13. USCIS CÓ TIẾP TỤC XÉT DUYỆT CÁC ĐƠN EB-5 TRỰC TIẾP KHÔNG?

Câu trả lời chắc chắn phải là có. Trên thực tế, vì nhân viên xét duyệt EB-5 không thể xét các đơn xin của trung tâm vùng, nên sẽ có lý khi USCIS để các nhân viên xét duyệt của mình xét các đơn xin EB-5 trực tiếp, điều này sẽ dẫn đến thời gian xử lý nhanh chóng. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là một giả định hợp lý và không nhất thiết thực tế sẽ như vậy.

14. USCIS SẼ PHÂN CÔNG CÁC NHÂN VIÊN XÉT DUYỆT EB-5 NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi không biết chắc chắn. Tuy nhiên, sẽ hợp lý khi cho rằng các nhân viên xét duyệt sẽ được phân công để xử lý các đơn I-526 và đơn I-829, vốn đang được xét duyệt rất chậm trễ.

15. NHỮNG SỰ THAY ĐỔI NÀY CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH NGHĨA VỀ TEA KHÔNG?

Tác động của quyết định Tòa án là định nghĩa của TEA quay trở lại trước tháng 11 năm 2019. Điều này sẽ dẫn đến việc các tiểu bang được yêu cầu tiếp tục phát hành thư TEA như đã được quy định trước tháng 11 năm 2019.

16. CHƯƠNG TRÌNH EB-5 NÀY THAY ĐỔI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐƠN I-829 KHÔNG?

Không. Tác động duy nhất có thể xảy ra là thời gian xét xử nhanh chóng hơn nếu các nhân viên xét duyệt đơn I-526 và đơn I-924 được phân công lại xét đơn I-829.

17. CÁC TRUNG TÂM VÙNG MỚI, CÁC TRUNG TÂM VÙNG SỬA ĐỔI HOẶC DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT KHAI THÁC CÓ THỂ GỬI ĐƠN I-924 KHÔNG?

USCIS đã chỉ ra rằng họ sẽ không chấp nhận những hồ sơ này cho đến khi chương trình được ủy quyền lại.

18. ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU NHÀ ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ Ở MỨC 500.000 USD VÀ YÊU CẦU ĐẦU TƯ TỐI THIỂU TĂNG LÊN?

Đầu tiên, vấn đề không phải là ngày đầu tư mà là ngày nộp đơn I-526. Nếu số tiền đầu tư tối thiểu vào ngày nộp đơn là 500.000 đô la, thì nhà đầu tư sẽ được bảo vệ trước sự tăng số tiền đầu tư tối thiểu sau đó bởi Quốc hội hoặc USCIS. Tuy nhiên, trong trường hợp Tòa phúc thẩm khu vực 9 đảo ngược quyết định của Tòa án quận nghĩa là quy định vào tháng 11 năm 2019 được khôi phục, có lẽ đơn I-526 sẽ bị từ chối; hoặc có thể các nhà đầu tư sẽ được tạo cơ hội để tăng các khoản đầu tư của họ.

19. GIÁN ĐOẠN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG TÂM VÙNG SẼ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐỐI VỚI THỜI GIAN XỬ LÝ I-526?

Đối với các đơn của trung tâm vùng, thời gian xử lý sẽ tăng lên vì có lẽ sẽ không có quy trình xử lý nào trong thời gian chương trình hết hiệu lực. Như đã nêu trước đây, chúng tôi hy vọng rằng thời gian xử lý đơn EB-5 sẽ được cải thiện.

20. USCIS CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ HỦY VIỆC NÀY?

USCIS bất lực trong việc làm bất cứ điều gì để khôi phục chương trình trung tâm vùng. Chỉ có Quốc hội mới có thể làm như vậy.

0911 024 114