CHƯƠNG TRÌNH EB-5: THỜI ĐIỂM CHƯA XÁC ĐỊNH, SỰ LỰA CHỌN KHÔNG CHẮC CHẮN

Các nhà đầu tư, Trung tâm Vùng và nhà phát triển dự án đang ở trong trạng thái tạm thời bị đình chỉ. Họ có nên hành động dựa trên giả định rằng chương trình Trung tâm Vùng sẽ được tiếp tục không? Họ có nên hành động dựa trên giả định rằng họ có thể đầu tư ở mức 500.000 đô la?

Không có câu trả lời đúng hay sai; chỉ có những phỏng đoán được đưa ra. Dựa trên những phỏng đoán, chúng tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về những gì các nhà đầu tư chương trình EB-5 và các Trung tâm Vùng/ nhà phát triển dự án nên làm trong giai đoạn tạm thời này.

Gia hạn chương trình Trung tâm Vùng

Chương trình Trung tâm Vùng sẽ được gia hạn? Chúng tôi tin rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng không còn chắc chắn như dự đoán cách đây một tháng. Không một nhân vật nào muốn chương trình Trung tâm Vùng bị dừng lại. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là Thượng nghị sĩ Grassley có thể muốn chương trình bị dừng lại hơn là được gia hạn mà không có những cải cách mà ông ấy kiên quyết thực hiện.

Lý do cho mức độ tin cậy của chúng tôi thấp hơn là ngành EB-5 không thống nhất. Nếu ngành EB-5 không thể thống nhất về một chiến lược, làm sao chúng ta có thể mong đợi Quốc hội đồng ý? Tin tốt có thể là các phe phái khác nhau trong ngành EB-5 đang cố gắng thỏa hiệp với nhau. Tin xấu là thành công của những nỗ lực đó mang tính đầu cơ cao.

Theo quan điểm của chúng tôi, chỉ có hai điểm mà mọi người đều đồng ý. Đầu tiên là chương trình cần được gia hạn. Trên thực tế, với tình trạng chia rẽ của Quốc hội và số ngày lập pháp trước ngày 30 tháng 9 đang giảm dần, đó có thể là chiến lược duy nhất thực sự có ý nghĩa. Điểm thứ hai mà mọi người đều đồng ý là các nhà đầu tư đã đầu tư và nộp đơn I-526 nên được duyệt cho dù điều gì xảy ra trong hiện tại hoặc trong tương lai đối với chương trình Trung tâm Vùng. Ngay cả khi chương trình được gia hạn, việc thu hút sự tham gia vẫn quan trọng đối với sự an tâm của các nhà đầu tư ngay bây giờ và trong tương lai.

Mọi thứ khác như – Số tiền đầu tư; Định nghĩa về TEA; Tăng cường tuân thủ; Giảm hạn ngạch cho các nhà đầu tư Trung Quốc; Thu hút các nhà đầu tư… – thật không may, có thể là không thực tế với khung thời gian ngắn và không được sự phê chuẩn của Quốc hội để giải quyết luật nhập cư.

Tại sao chúng tôi lại đề cập đến một khung thời gian ngắn? Theo chúng tôi, ngày 30 tháng 9 là một ngày quan trọng. Đây là thời điểm kết thúc năm tài chính của Chính phủ. Nếu chương trình được gia hạn đến ngày 30 tháng 9, nó sẽ được kết hợp với ba chương trình nhập cư khác – những chương trình “phải gia hạn” hàng năm. Chương trình EB-5 luôn có cùng lịch trình với các chương trình đó cho đến khi nó được tách ra vào năm 2020. Nếu ngày 30 tháng 9 đến và đi mà không được gia hạn, thì sẽ không có thời hạn cuối cùng; và cơ hội gia hạn giảm xuống.

Mức đầu tư 500.000 đô la

Số tiền đầu tư sẽ duy trì ở mức 500.000 đô la? Câu hỏi khó hơn là khi nào và phương thức thực hiện như thế nào. Có thể nó sẽ được gia hạn theo luật, nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều đó khó có thể xảy ra do các vấn đề xoay quanh các khoản đầu tư của TEA và cách định nghĩa TEA.

Chúng tôi tin rằng việc tăng số tiền đầu tư là rất có thể. Có những câu hỏi phức tạp liên quan đến việc điều này sẽ xảy ra như thế nào và khi nào. Không rõ liệu DHS có thể đơn giản công bố một quy định tăng số tiền đầu tư có hiệu lực ngay lập tức hay không. Lập luận rằng điều này có thể xảy ra là thủ tục thông báo và bình luận của APA đã được hoàn thành vào năm 2019 và không cần phải thực hiện lại. USCIS có thể cố gắng ban hành một quy định có hiệu lực ngay lập tức dựa trên thông báo và bình luận năm 2019. Vậy tại sao họ không làm như vậy? Có thể có những vấn đề nội bộ đang được nêu ra trong DHS về việc liệu có cần phải có một khoảng thời gian thông báo và bình luận mới hay không. Nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ còn nhiều tháng nữa mới có quy định có hiệu lực.

USCIS kháng cáo quyết định của tòa án liên bang Quận Bắc California như thế nào đối với việc này? Điều này cũng phức tạp. Các khả năng là gì? Một khả năng mà chúng tôi nghĩ là rất có thể xảy ra và thậm chí có khả năng xảy ra, là USCIS sẽ rút đơn kháng cáo khi họ ban hành quy định mới để không có nguy cơ bị tiêu cực bởi tiền lệ Tòa phúc thẩm. Nếu tình huống này diễn ra, quy định sẽ chỉ có hiệu lực trong tương lai; và tất cả các khoản đầu tư trước ngày quy định có hiệu lực sẽ được phê duyệt ở các cấp trước tháng 11 năm 2019.

Khả năng có thể xảy ra tiếp theo, theo chúng tôi là Tòa phúc thẩm số 9 sẽ giữ nguyên quyết định của Tòa án quận. Chúng tôi tin rằng quyết định của Tòa án quận liên quan đến việc bổ nhiệm không đúng Thư ký DHS và vi phạm Đạo luật Cải cách Vị trí Tuyển dụng Liên bang là đúng; và nó được hỗ trợ bởi nhiều quyết định của Tòa án liên bang. Nếu điều đó xảy ra, tất cả các khoản đầu tư vào TEA ở mức 500.000 đô la sẽ có thể được chấp thuận cho đến ngày có hiệu lực của bất kỳ quy định mới nào.

Khả năng thứ ba – theo ý kiến ​​của chúng tôi ít có khả năng hơn – là Tòa phúc thẩm hủy bỏ quyết định của Tòa án quận; và quy định rằng quy định tháng 11 năm 2019 có hiệu lực. Có lẽ, điều này có nghĩa là quy định luôn có hiệu lực, điều này sẽ dẫn đến bất kỳ đơn I-526 nào được nộp sau tháng 11 năm 2019 dựa trên khoản đầu tư 500.000 đô la bị từ chối.

Liệu rằng, nếu Tòa phúc thẩm hủy bỏ quyết định của Tòa án quận, họ có thể ban hành một quyết định giúp giảm nhẹ cho các nhà đầu tư đã dựa vào quyết định của Tòa án quận? Có thể, nhưng theo chúng tôi, không chắc. Tòa phúc thẩm sẽ phải tham gia vào hoạt động tư pháp ở mức độ công bằng để cung cấp sự bảo vệ cho các nhà đầu tư đã đầu tư dựa vào quyết định của Tòa án quận.

Còn USCIS thì sao? USCIS có thể thực hiện hành động để bảo vệ các nhà đầu tư đã đầu tư dựa vào trang web của USCIS, trang web đã chỉ ra rằng khoản đầu tư vào TEA 500.000 đô la là đủ dựa trên quyết định của tòa án không? Họ có thể làm như vậy, có lẽ, mặc dù lịch sử quản lý chương trình EB-5 của họ sẽ gợi ý khác.

Nếu họ không chấp thuận các khoản đầu tư 500.000 đô la mặc dù thực tế rằng trang web của họ đã khuyên các nhà đầu tư rằng các khoản đầu tư 500.000 đô la là có thể chấp thuận, thì vẫn có thể có một điểm trung bình. Nó có thể cho phép các nhà đầu tư tăng đầu tư sau khi nộp đơn I-526 để đáp ứng cấp cao hơn. Lập luận chống lại điều đó là quan điểm của USCIS rằng một bản kiến ​​nghị phải được chấp thuận khi được nộp. Nếu khoản đầu tư 500.000 đô la không được chấp thuận, việc cho phép đầu tư tiếp theo có thể bị coi là trái với chính sách và/hoặc tiền lệ của USCIS.

Nếu USCIS không thực hiện hành động thương lượng, có thể có kiện tụng tại tòa án liên bang thay mặt cho các nhà đầu tư 500.000 đô la. Cơ sở cho việc kiện tụng sẽ là sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào lời khuyên đã được công bố của USCIS. Tuy nhiên, loại tranh tụng này theo truyền thống đã bị các tòa án không cho phép.

Tóm lại, giả sử chương trình EB-5 của Trung tâm Vùng được ủy quyền lại trước khi số tiền đầu tư được tăng lên, có thể có một cơ hội cho các khoản đầu tư 500.000 đô la vào Trung tâm Vùng. Các nhà đầu tư sẽ chấp nhận rủi ro rằng Tòa án phúc thẩm số 9 có thể đảo ngược quyết định của Tòa án quận và cả Tòa án cũng như USCIS sẽ không giải quyết cho những nhà đầu tư đã đầu tư 500.000 đô la. Những nhà đầu tư như vậy sẽ không gặp rủi ro về việc tăng số tiền đầu tư theo luật hoặc quy định, vì những hành động đó sẽ chỉ mang tính triển vọng. Chỉ có quyết định của tòa án mới có thể có tác động hồi tố.

0911 024 114