Cập nhật thông tin dự án 9 Orchard New York tháng 1/2019

Dự án 9 Orchard đã thu hút và hoàn tất bộ đơn I.526 nhận ngày ưu tiên visa cho hơn +96 nhà đầu tư trên khắp thế giới.

Bộ đơn I.526 đầu tiên của dự án 9 Orchard nhận phê duyệt trong vòng 11 tháng. Dự án 9 Orchard đã có hơn +7 bộ đơn I.526 nhận phê duyệt.

Dự án 9 Orchard chỉ còn 50 suất đầu tư cuối cùng.

Dự án dự kiến hoàn thành cơ bản quý 1.2019.

Điểm ưu việt của dự án về an toàn vốn và Thẻ xanh cho nhà đầu tư

 1. Dự án đã nhận được phê duyệt bộ chứng từ mẫu dự án I.924 tháng 9. 2018
 2. Nhà đầu tư EB-5 giữ ưu tiên và đảm bảo trên tài sản dự án
 3. DLJ (Chủ đầu tư dự án) góp vốn chiếm tỷ trọng lớn trong dự án (62%)

Chủ dự án có giao dịch ròng hơn 16 tỷ USD với hơn 56 khách sạn trên toàn thế giới .

 1. DLJ đã đầu tư 100% vốn vào dự án và dự án đã xây dựng mà không cần chờ vốn EB-5  với cam kết hoàn thành.

Công trình xây dựng đã bắt đầu, đảm bảo tiến độ hoàn thành vào quý 1 năm 2019.

Tính đến tháng 12 năm 2018, DLJ đã đưa vào dự án $139 triệu. (73%)

 1. EB-5 United đã thỏa thuận bảo đảm đủ nguồn vốn hoàn trả khoản vay EB-5, chủ dự án sẽ không nhận được bất cứ lợi nhuận phân phối nào từ hoạt động khách sạn đến khi vốn vay EB5  được hoàn trả. Nguồn lợi nhuận từ dự án được bảo toàn và quản lý bởi NES để hoàn trả cho nhà đầu tư.
 2. Dự án đã tạo ra 1080 công việc, đảm bảo số lượng việc làm yêu cầu đảm bảo thẻ xanh cho 108 nhà đầu tư EB-5 đầu tiên.
 3. Dự án 9 Orchard có chứng nhận thẩm định dự án độc lập từ các đơn vị chuyên gia trong ngành

+ Về tính ổn định khi hoàn công với doanh số phòng ổn định ở mức 84% (Thẩm định bởi tập đoàn đánh giá khách sạn HVS)

+ Về tính an toàn và các yếu tố cơ bản của dự án trong khuôn khổ EB5 (Thẩm định bởi công ty giám định dự án EB5 EB5 Diligence)

 1. Khoản vay EB -5 chỉ có kỳ hạn 6 năm (5 năm +1 năm gia hạn)
 2. Đủ tiêu chuẩn là vùng ưu tiên thu hút đầu tư TEA với xác nhận tiêu chuẩn mới
 3. Tỷ lệ khoản vay trên tổng giá trị dự án chỉ còn 26% khi hoàn công.

Chiến lược hoàn vốn vượt trội của dự án 9 Orchard

 1. Giá trị địa ốc thời điểm mua trị giá $41 triệu + mức tăng trưởng 46% = trị giá thị trường $60 triệu
 2. Ưu đãi thuế di tích = $20 triệu
 3. Tổng ngân sách dự án :$190 triệu – Chủ đầu tư đã đưa vào xây dựng trị giá $137 triệu
 4. Tổng khoản vay EB5: $73.5 triệu – khoản quỹ bảo tồn từ lợi nhuận khách sạn 5 năm do HVS đánh giá, quỹ giữ riêng trả cho nhà đầu tư EB5 $22 triệu = khoản vay EB5 còn $51 triệu
 5. Tổng giá trị dự án hoàn công $199 triệu + $20 triệu ưu đãi thuế + $22 triệu quỹ lợi nhuận bảo tồn = $242 triệu giá trị
 6. Dự án tái tài trợ ở mức $51 triệu/ 190 triệu = 26% tổng giá trị đầu tư ban đầu dự án.

Khoản vay EB5 an toàn do giá trị tòa nhà dự án $60 triệu + giá trị quỹ bảo tồn lợi nhuận $22 triệu= $82 triệu > khoản vay EB5 $73.5 triệu; và giá trị đầu tư chủ đầu tư đưa vào dự án $137 triệu > khoản vay EB5 $73.5 triệu