BẦU CỬ CANADA NĂM 2021: ĐẢNG TỰ DO DẪN TRƯỚC TRONG CUỘC ĐUA SÁT NÚT

Một tuần trước cuộc bầu cử, Đảng Tự do chiếm lại vị trí dẫn đầu so với Đảng Bảo thủ.

Sau các cuộc tranh luận giữa các nhà lãnh đạo vào tuần trước, đảng Tự do dường như một lần nữa vượt lên trước đảng Bảo thủ.

Bầu cử Canada năm 2021: Đảng Tự Do dẫn trước trong cuộc đua sát nút

Khoảng 31,9% người Canada ủng hộ đảng Tự do, theo kết quả khảo sát của CBC. Sự ủng hộ dành cho đảng Bảo thủ thấp hơn 31,7%. Một cuộc khảo sát của Nanos từ Chủ nhật cho thấy Đảng Tự do đang dẫn đầu với 34% và Đảng Bảo thủ đứng sau với 30,7%.

Người Canada đã ủng hộ Đảng Bảo thủ trong hai tuần qua. Tuy nhiên, sau các cuộc tranh luận bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, có vẻ như đảng của Thủ tướng Justin Trudeau sẽ quay trở lại. Mặc dù CBC cho rằng hầu hết người Canada không biết ai thực sự thắng trong cuộc bầu cử, nhưng Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Erin O’Toole đã gây ấn tượng tốt hơn.

Tại thời điểm này, có vẻ như rất có thể đảng Tự do sẽ một lần nữa giành được một chính phủ thiểu số. CBC dự đoán kết quả có thể xảy ra này là 56%. Nếu người dân Canada bỏ phiếu theo phe thiểu số Tự do vào ngày 20 tháng 9, nó có thể sẽ không thay đổi quá nhiều cấu trúc của Quốc hội.

Đảng Tự do đã nắm giữ một chính phủ thiểu số, có nghĩa là mặc dù họ có nhiều ghế nhất trong bất kỳ đảng nào, nhưng vẫn chưa đến 50% Hạ viện. Các quyết định phải được đưa ra với sự cộng tác của các bên khác. Chính phủ được cho là dễ dàng hơn khi đưa ra quyết định khi họ có đa số.

Thủ tướng Trudeau đã bị chỉ trích trong chiến dịch tranh cử này vì đã kêu gọi một cuộc bầu cử trong bối cảnh đại dịch và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Vào thời điểm ông kêu gọi bầu cử, sự ủng hộ dành cho đảng Tự do là tương đối cao trên khắp Canada và có vẻ như đảng Tự do có thể giành được một chính phủ đa số.

Bây giờ, có vẻ như có nhiều khả năng đảng Bảo thủ chiến thắng thiểu số hơn là đảng Tự do chiếm đa số.

Cả hai bên đều ủng hộ nhập cư. Nói rộng ra, họ đồng ý rằng hệ thống nhập cư cần được hiện đại hóa, việc đoàn tụ gia đình cần được cải thiện, và công nhận chứng chỉ cũng vậy. Ngoài ra, họ đồng ý rằng Canada nên có lập trường trong việc hỗ trợ người tị nạn.

Tuy nhiên, điểm khác nhau là cách họ sẽ vận hành hệ thống nhập cư. Một ví dụ nổi bật là Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP). Trong khi đảng Tự do đang sử dụng hệ thống bốc thăm để chọn những người nhập cư theo diện này, thì đảng Bảo thủ đang kêu gọi cách tiếp cận ai đến trước được phục vụ trước. Người Canada sẽ quyết định chính phủ của họ vào thứ Hai tới. Các nhà lãnh đạo đảng có bảy ngày để giành được sự ủng hộ của người dân Canada.

0911 024 114