BẦU CỬ CANADA NĂM 2021: CÁC CUỘC KHẢO SÁT CHO THẤY ĐẢNG BẢO THỦ ĐANG DẪN ĐẦU

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy người Canada đang ủng hộ Đảng Bảo thủ hơn Đảng Tự do.

Ba tuần sau khi Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi một cuộc bầu cử, đảng của ông đã tụt lại phía sau phe đối lập chính thức. Mặc dù ban đầu Đảng Tự do dẫn trước khi Thủ tướng Trudeau kêu gọi cuộc bầu cử, nhưng Đảng Bảo thủ, do Erin O’Toole dẫn dắt, đã dẫn đầu kể từ tuần trước. Tỷ lệ phê duyệt quốc gia của Trudeau đã giảm đều đặn kể từ đầu năm 2021 xuống 38% vào tháng 8, giảm từ 50% vào tháng 1, theo Viện Angus Reid.

BẦU CỬ CANADA NĂM 2021

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy 33% cử tri quyết định và nghiêng về phe Bảo thủ, trong khi 30% sẽ chọn Đảng Tự do cầm quyền.

Người dân Canada sẽ bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 9. Trong lịch sử, chính phủ Canada chỉ được lãnh đạo bởi Đảng Tự do hoặc Bảo thủ. Các đảng khác tranh cử trong cuộc bầu cử năm nay bao gồm Khối Québec, Đảng Dân chủ Mới, Đảng Xanh và những đảng khác.

Cả Đảng Bảo thủ và Tự do đều muốn hệ thống nhập cư được hiện đại hóa. Những người theo chủ nghĩa Tự do đã bắt đầu thực hiện nó, và những người Bảo thủ muốn tiếp tục. Về Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP), Đảng Tự do đã quyết định hình thức bốc thăm, trong khi những người Bảo thủ hứa sẽ loại bỏ bốc thăm và thay thế nó bằng mô hình ai đến trước được phục vụ trước.

Đảng Tự do gần đây đã phát hành cương lĩnh bầu cử năm 2021 của họ. Đối với người nhập cư, họ tái khẳng định lời hứa xóa bỏ lệ phí nhập quốc tịch, cũng như giảm tình trạng tồn đọng trong hồ sơ xin nhập cư. Họ cũng muốn mở rộng con đường trở thành thường trú nhân cho người lao động nước ngoài tạm thời và cựu sinh viên quốc tế thông qua hệ thống điểm Express Entry. Và sắp xếp hợp lý chương trình lao động nước ngoài tạm thời.

Đảng Bảo thủ trước đó đã công bố cương lĩnh bầu cử của họ. Họ muốn cung cấp cho người nhập cư một lựa chọn trả một khoản phí để đơn xin của họ được giải quyết nhanh chóng. Ngoài ra, họ muốn giám sát nhiều hơn các tương tác của viên chức nhập cư với khách hàng và nâng cao nhận thức về văn hóa trong hệ thống nhập cư. Công nhận thông tin xác thực là một lĩnh vực khác mà Đảng bảo thủ của O’Toole muốn cải thiện.

Ai thắng cuộc bầu cử sẽ định hình tương lai của việc nhập cư Canada. Mặc dù nhập cư là quyền tài phán chung giữa các tỉnh và chính phủ liên bang, nhưng Hiến pháp Canada cho phép chính phủ liên bang có tiếng nói lớn hơn về chính sách nhập cư.

0911 024 114