BẢN TIN THỊ THỰC HOA KỲ THÁNG 8 NĂM 2021

Trong bản tin thị thực tháng 8, DOS đưa ra các dự đoán về Ngày Ưu Tiên thị thực cho các danh mục diện Gia đình và Việc làm. Trong tháng này, USCIS cho biết sử dụng Biểu đồ A cho các trường hợp thuộc diện Việc làm.

Nhìn vào Biểu đồ A (Ngày Ưu Tiên).

 • EB-1 vẫn HIỆN TẠI (cả Biểu đồ A và Biểu đồ B).
 • Regional Center (Trung tâm vùng) I5 và R5 vẫn KHÔNG KHẢ DỤNG.
  Theo bản tin thị thực, “Nếu có hành động lập pháp mở rộng danh mục này cho tháng 8, Ngày Ưu Tiên sẽ ngay lập tức trở thành “HIỆN TẠI” cho tháng 8 đối với tất cả các quốc gia ngoại trừ I5 và R5 sinh ra ở Trung Quốc đại lục, sẽ phải tuân theo Ngày Ưu Tiên là ngày 8 tháng 11 năm 2015.”

EB-1, EB-2, EB-3 và Người lao động khác vẫn tính HIỆN TẠI cho các quốc gia sau: TẤT CẢ KHÁC, MEXICO, PHILIPPINES và VIỆT NAM.

 • EB-2 Ấn Độ vẫn ở thời điểm NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2011.
 • EB-3 Ấn Độ nhảy vọt 6 tháng đến NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2013.
 • EB-5 Ấn Độ Non-Regional Center (C5 và T5) vẫn HIỆN TẠI.
 • EB-2 Trung Quốc nhảy vọt 4 tháng đến NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 2018.
 • EB-3 Trung Quốc chuyển sang NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2019.
 • EB-5 Trung Quốc Non-Regional Center (C5 và T5) chuyển lên 1 tuần sang NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2015.
 • EB-5 Việt Nam Non-Regional Center (C5 và T5) HIỆN TẠI.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản tin thị thực tháng 8 hoặc về các danh mục này, vui lòng liên hệ Westlife Immigration.

0911 024 114