Ảnh hưởng của khả năng Chính Phủ đóng cửa đến các chương trình di trú & công tác xử lý hồ sơ

Sau cuộc họp đầy tranh cãi tại Nhà Trắng, tin tức đang được lan truyền về việc Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ có lẽ sẽ không thể thống nhất được quan điểm liên quan đến ngân sách chi tiêu cho các cơ quan di trú sau ngày 21/12. Khác với những lần chính phủ đóng cửa trước đây, việc cấp vốn cho Bộ Lao động đã được thông qua vào tháng 9 năm nay.

Mặc dù thời điểm này vẫn còn quá sớm để biết được chính phủ sẽ đóng cửa hay không và trong bao lâu nếu điều này xảy ra, chúng tôi hiểu rằng khách hàng có thể lo ngại về ảnh hưởng của việc chính phủ đóng cửa đối với công tác xử lý hồ sơ di trú, nhất là vào thời điểm này khi đang có nhiều khách hàng đi lại quốc tế. Có bốn chương trình di trú, bao gồm Chương trình Trung tâm vùng EB-5, mà việc cấp phép hoạt động bị lệ thuộc vào dự thảo ngân sách chi tiêu còn lại của Chính phủ.

Đi lại quốc tế có lẽ là vấn đề di trú bị ảnh hưởng trước tiên. Đối với những khách hàng đi lại quốc tế vẫn còn hạn thị thực, khả năng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Trong những lần Chính phủ tạm dừng hoạt động trước đây, Cục Hải Quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) vẫn tiếp tục làm việc bình thường ở tất cả các cảng cửa khẩu vì những nhân viên này được xem là nhân sự cốt yếu của Chính phủ, cần thiết cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên chính quyền hiện hành có thể giới hạn quy mô hoạt động của CBP tại sân bay trong thời gian đóng cửa nếu có, nguy cơ khiến cho việc đi lại quốc tế của du khách và người lao động diện không định cư gặp khó khăn hơn.

Đối với khách hàng đi lại quốc tế dự kiến xin cấp lại thị thực không định cư khi đang ở ngoài Mỹ, việc chính phủ đóng cửa có thể làm trì hoãn việc quay lại Mỹ của họ. Dự thảo ngân sách của Bộ Ngoại giao chưa được thông qua, và hoạt động của Lãnh sự quán lệ thuộc vào quyết định tạm dừng hoạt động của chính phủ. Các dịch vụ cho Công dân Hoa kỳ vẫn tiếp tục hoạt động ở nước ngoài vì đây là chức năng cốt yếu của Chính phủ. Tuy nhiên, việc cấp thị thực và phỏng vấn ở Lãnh sự có khả năng sẽ bị tạm ngừng, ngoại trừ số ít trường hợp như khẩn cấp về tính mạng con người. Những khách hàng dự định đi lại quốc tế trong các tuần tới nếu cần cấp lại thị thực để vào Mỹ nên lưu ý đặt lịch hẹn phỏng vấn Lãnh sự càng sớm trước ngày 21/12 thì càng tốt. Bởi vì thị thực thông thường sẽ được cấp sau 1 đến 2 ngày làm việc, kể cả những người đi lại quốc tế có lịch phỏng vấn sớm trong tuần 17/12 vẫn có khả năng bị trì hoãn nhận thị thực. Các lịch hẹn sau ngày 21/12 có thể bị hủy và trì hoãn rất lâu.

Khách hàng cần gia hạn thời gian ở hoặc thay đổi chỗ làm ở Mỹ khả năng sẽ không bị ảnh hưởng. Trong các lần Chính phủ tạm ngừng hoạt động trước đây, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) vẫn làm việc bình thường trong khi các cơ quan Chính phủ khác đều đóng cửa. USCIS là một cơ quan chính phủ hoạt động dựa trên thu lệ phí của khách hàng, chính vì vậy mà việc Chính phủ tạm ngừng hoạt động không gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan này. Tuy nhiên, chính quyền hiện hành có thể ban hành một văn hành luật khác trong đó yêu cầu USCIS đóng cửa như một phần của việc chính phủ đóng cửa. Bởi vì Bộ Lao động Hoa Kỳ đã được thông qua cấp vốn cho một năm, Bộ Lao động sẽ không cần hoàn toàn ngừng các hoạt động như trong các kỳ chính phủ đóng cửa trước đây, đồng nghĩa với việc Đơn xin cấp phép thuê lao động nước ngoài diện không định cư (LCA) và Đơn xin cấp phép thuê lao động nước ngoài không thời hạn (PERM) có thể được nộp sau ngày 21/12.

Bên cạnh việc các cơ quan chính phủ bị ngưng trệ hoạt động, các khách hàng tham gia vào một trong bốn chương trình di trú khả năng sẽ không sử dụng được chương trình trong thời gian chính phủ đóng cửa. Đối với khách hàng sử dụng hệ thống E-Verify khi thuê lao động mới, hệ thống này cũng sẽ ngừng hoạt động trong thời gian chính phủ đóng cửa. Công ty tuyển dụng sẽ cần lên kế hoạch từ trước để kiểm tra trên hệ thống E-Verify sau thời gian đóng cửa này đối với lao động mới được thuê trong thời gian đóng cửa, bởi vì tuy rằng hệ thống E-Verify sẽ không hoạt động nhưng lao động mới vẫn có thể được thuê và nhà tuyển dụng vẫn điền đơn I-9 cho họ.

Khách hàng sẽ không thể nộp đơn I-526 nếu họ đầu tư thông qua chương trình Trung tâm Vùng EB-5. Các đơn EB-5 đầu tư trực tiếp có thể nộp trong thời gian chính phủ đóng cửa, còn việc cấp phép cho chương trình Trung tâm Vùng EB-5 sẽ bị tạm hoãn trong thời gian chính phủ đóng cửa này. Tương tự, đơn H-1B được nộp thông qua chương trình Conrad 30 J-1 Waiver dành cho bác sĩ và các đơn nộp thông qua chương trình Nhập cư diện Tôn giáo sẽ bị hoãn xét trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Nếu Quốc hội và Tổng thống không thể đi đến kết luận thống nhất, chính phủ liên bang sẽ đóng cửa vào nửa đêm ngày 22/12.