Hy Lạp: Nộp hồ sơ di trú không cần phải xuất cảnh

Chính phủ Hy Lạp đã chính thức thông qua dự luật đơn giản hóa quy trình định cư Hy Lạp. Từ ngày 23 tháng 12 năm 2020, các nhà đầu tư được phép nộp hồ sơ định cư Hy Lạp mà không cần phải nhập cảnh vào nước này.

Điều 155-156 của dự luật mới có nội dung sửa đổi các điều khoản trong Luật L.4251/2014 về “thủ tục xin cấp phép thẻ thường trú nhân cho nhà đầu tư và thành viên trong gia đình”.

Theo điều 155 – 156 của dự luật mới có các nội dung:

  1. Người nộp đơn (Nhà đầu tư) được phép ký Giấy ủy quyền luật sư (POA) tại Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hy Lạp ở nước sở tại để ủy thác cho luật sư Hy Lạp đại diện nộp hồ sơ di trú, được nhận giấy xanh (Blue Paper) mà không cần nhập cảnh.
  2. Trong vòng 12 tháng sau khi nộp hồ sơ di trú, Người nộp đơn chỉ cần nhập cảnh vào Hy Lạp bằng giấy xanh để lấy dấu vân tay và nhận thẻ thường trú.
  3. Ngoài ra, điều 156 cũng quy định về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của thẻ thường trú và giấy xanh hết hạn vào năm 2020 hoặc 2021:
    • Thẻ thường trú hoặc giấy xanh hết thời hạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/7/2020 được gia hạn đến ngày 31/3/2021.
    • Thẻ thường trú hoặc giấy xanh hết thời hạn từ ngày 01/08/2020 đến ngày 31/3/2021 được gia hạn thêm 8 tháng, nhưng ngày bắt đầu của thời hạn hiệu lực sau khi gia hạn vẫn được tính dựa trên ngày hết hạn ban đầu.

Giấy xanh (Blue Paper) – Giấy thông hành Hy Lạp có thời hạn một năm

Sự ảnh hưởng của đại dịch đã tác động trực tiếp đến chương trình thu hút đầu tư phát triển đất nước, Chính phủ Hy Lạp đã không ngừng nỗ lực sửa đổi các nghị luật nhằm đem đến cho nhà đầu tư các chính sách có lợi chưa từng có tiền lệ: đơn giản hóa quy trình thực hiện, rút ngắn thời gian đợi phê duyệt, gia hạn thời hạn thẻ thường trú …

0911 024 114