Việt Nam giữ vị trí thứ 2 về tổng số visa theo diện EB-5 phát hành trên toàn thế giới trong năm 2017

Theo thống kê mới nhất, trong năm 2017, Sở Di trú Mỹ đã phát hành 411 visa theo diện đầu tư EB-5 với 22 visa từ đầu tư EB-5 trực tiếp và 389 visa từ đầu tư EB-5 thông qua các Trung tâm Vùng. (Thống kê chưa bao gồm các hồ sơ chuyển đổi tình trạng)

Biểu đồ về số lượng visa theo diện EB-5 được phát hành cho đến 07/2017 dưới đây cho thấy đứng ngay sau 78% lượng visa thuộc về Trung Quốc, Việt Nam chiếm vị trí thứ 02 với tỷ lệ 4% trên tổng số visa phát hành, tương đương 353 nhà đầu tư có thẻ xanh.

0911 024 114