Saskatchewan phát hành 534 lời mời cho các ứng viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh

Saskatchewan đã tổ chức một đợt mời mới vào ngày 3 tháng 11 dành cho các ứng viên Express Entry và Nghề nghiệp theo yêu cầu (Occupations In-Demand).

Chương trình Đề Cử Nhập Cư Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng viên từ danh mục Công nhân có tay nghề cao quốc tế thông qua hai danh mục phụ: Express Entry và Nghề Nghiệp theo yêu cầu. Họ đã gửi tổng cộng 534 lời mời đến các ứng viên nhập cư.

Để được mời trong vòng rút thăm này, các ứng cử viên từ cả hai danh mục phụ cần phải gửi hồ sơ bày tỏ sự quan tâm (EOI) với SINP. Cả hai danh mục đều yêu cầu ứng viên phải có điểm tối thiểu là 68, nhưng tùy vào danh mục mà sẽ có các yêu cầu khác nhau.

272 ứng cử viên Express Entry được mời chỉ có thể đủ điều kiện nhận lời mời với 68 điểm nếu họ có 10 năm kinh nghiệm làm việc và điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) từ 8 trở lên. Nếu không, họ sẽ cần điểm EOI từ 69 trở lên. Có 47 nghề nghiệp được đưa vào bốc thăm theo danh mục Express Entry.

262 ứng cử viên được mời trong danh mục Nghề Nghiệp theo yêu cầu đều cần đánh giá bằng cấp giáo dục. Tổng cộng có 55 nghề nghiệp được đưa vào cuộc rút thăm này.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng viên có tiềm năng thành công nhất trong thị trường lao động khu vực. Các ứng viên cần thể hiện cam kết xây dựng cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách giới thiệu kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và mối quan hệ với tỉnh bang.

SINP sử dụng 5 yếu tố này để đánh giá các ứng viên và tính điểm trên khung 100 điểm đánh giá của Công nhân lành nghề quốc tế. Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh từ Saskatchewan.

Express Entry

Trong vòng mời mới nhất, Saskatchewan đã phát hành 272 lời mời cho các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang.

Hệ thống Express Entry của liên bang quản lý nhóm ứng cử viên cho ba trong số các chương trình nhập cư cấp kinh tế chính của Canada: Nhóm Công Nhân Lành Nghề Liên Bang (Federal Skilled Worker), nhóm Doanh Nhân Có Tay Nghề Liên Bang (Federal Skilled Trades) và nhóm có kinh nghiệm tại Canada (Canadian Experience Class).

Nếu các ứng cử viên trong nhóm Express Entry liên bang điền vào EOI gửi cho Saskatchewan và đạt 68 điểm trên SINP’s Points Assessment Grid, ứng viên có thể đã nhận được thư mời trong lần rút thăm mới này.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn và nhận được đề cử cấp tỉnh từ Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ Thống Xếp Hạng Toàn Diện (CRS). Điểm này đảm bảo chắc chắn rằng ứng viên sẽ được mời nộp đơn xin thường trú trong vòng rút thăm Express Entry liên bang tiếp theo.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với bất kỳ chương trình Đề Cử Tỉnh Bang nào của Canada phù hợp với Express Entry.

Nghề Nghiệp Theo Yêu Cầu

Chương trình này dành cho các ứng viên nhập cư có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề đang thiếu hụt lao động ở Saskatchewan, đồng thời ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang.

Đã có 262 ứng viên trong dành mục này được mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh và giống như danh mục Express Entry, các ứng cử viên cần có số điểm cấp tỉnh là 68 để được chọn.

0911 024 114