QUỐC HỘI BỒ ĐÀO NHA ĐÃ BỎ PHIẾU ĐỂ DUY TRÌ NĂM HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THỊ THỰC VÀNG, TUYÊN BỐ CHẤM DỨT HÌNH THỨC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Trong phiên bỏ phiếu cuối cùng về ‘Dự luật nhà ở’, Quốc hội Bồ Đào Nha đã phê chuẩn đề xuất của chính phủ về việc chấm dứt Thị thực Vàng dưới hình thức đầu tư bất động sản trong khi vẫn duy trì các hình thức đầu tư Thị thực Vàng khác cho các nhà đầu tư quốc tế.

Dự luật, ban đầu nhằm mục đích chấm dứt hoàn toàn chương trình Thị thực Vàng, sau đó đã được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu leo thang nhằm duy trì các hình thức đầu tư không ảnh hưởng đến cuộc khủng hoảng nhà ở hiện tại của đất nước, được chính phủ viện dẫn là lý do chính để theo đuổi việc kết thúc chương trình.

Đối với các nhà đầu tư mới, Bồ Đào Nha vẫn được quan tâm vì đất nước này rất hấp dẫn và khả năng có được quốc tịch trong 5 năm giúp Bồ Đào Nha có vị trí rất tốt so với các chương trình đầu tư định cư khác.

Mặc dù ban đầu, chính phủ dự định áp dụng dự luật có hiệu lực hồi tố, nhưng sau đó đã rút lại quan điểm đó. Những người có Thị thực Vàng vui mừng với tin tức này vì quyền của họ sẽ không bị ảnh hưởng và các thành viên gia đình sẽ được giữ nguyên các yêu cầu lưu trú tối thiểu ở Bồ Đào Nha khi gia hạn thẻ cư trú.

Hơn nữa, tất cả các đơn đăng ký được gửi trước cuộc bỏ phiếu của Nghị viện sẽ tiếp tục được các cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý, mặc dù có khả năng được chuyển đổi thành Giấy phép Doanh nhân. Những người có Thị thực Vàng hiện tại vẫn có thể bao gồm các thành viên gia đình mới trong thị thực của họ nếu muốn.

Năm hình thức đầu tư có sẵn vẫn mở cho các nhà đầu tư Thị thực Vàng của Bồ Đào Nha

Các hình thức đầu tư vẫn có sẵn cho các nhà đầu tư với mức đầu tư từ 250.000€ đến 500.000€.

Với 250.000€, các nhà đầu tư có thể chọn đóng góp cho các tổ chức nghiên cứu được công nhận ở cấp quốc gia. Lựa chọn thứ hai là – góp phần bảo tồn di sản văn hóa quốc gia hoặc bất kỳ dự án nào có ý nghĩa nghệ thuật hoặc văn hóa.

Ngưỡng 500.000€ dành cho người nước ngoài muốn đầu tư vào các quỹ đầu tư mạo hiểm với điều kiện khoản đầu tư này sẽ đáo hạn sớm nhất trong 5 năm. Đối với cùng một ngưỡng, các nhà đầu tư cũng có thể đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại tạo ra ít nhất năm công việc lâu dài cho người dân địa phương, trong tối thiểu ba năm.

Hình thức thứ năm và cũng là cuối cùng dành cho bất kỳ khoản đầu tư nào tạo ra ít nhất 10 việc làm cho người dân địa phương.

Ngoài ra, dự luật quy định rằng các hoạt động đầu tư sẽ phải được đánh giá hai năm một lần “về tác động của chúng đối với hoạt động khoa học, văn hóa và xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài và công việc tạo việc làm”.

Thời gian áp dụng “Dự luật Nhà ở” của Bồ Đào Nha

Giờ đây, cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Quốc hội đã kết thúc, dự luật sẽ sớm được chuyển đến văn phòng của Tổng thống Cộng hòa Bồ Đào Nha, Marcelo Rebelo de Sousa, người sẽ có 20 ngày để quyết định phê chuẩn, phủ quyết hoặc trả lại dự luật cho Nghị viện để sửa đổi. Ông có thể chấp nhận dự luật nhưng phải gửi tới Tòa án Hiến pháp để xác nhận tính hợp pháp và hợp hiến của các điều khoản trong dự luật.

Không thể dự đoán liệu Tổng thống sẽ quyết định trong thời gian ngắn hơn hay dài hơn. Một mặt, ông đã từng rất nhanh chóng phê duyệt các dự luật trước đây vì ông là giáo sư luật và đang tuân thủ rất chặt chẽ quy trình lập pháp. Mặt khác, đây là một dự luật rất rộng với một số vấn đề bao gồm – cho thuê, cấp phép bất động sản, chỗ ở tại địa phương và Thị thực Vàng. Điều này gây khó khăn cho việc dự đoán khi nào dự luật mới sẽ có hiệu lực chính thức.

0911 024 114