HOT! HOT: Vốn đầu tư EB-5 tăng nhanh

Vào thứ Năm, ngày 08/03/2018, bản dự thảo phân bổ ngân sách chi tiêu với nội dung về EB-5 đã được chuyển đến các bên liên quan xem xét. Nội dung dự thảo nhấn mạnh rằng tổng mức đầu tư cho EB-5 sẽ tăng từ 500.000 USD như hiện nay lên tới 925.000 USD, đồng thời giới hạn lại các vùng đầu tư chỉ định.

Nếu được thông qua, dự luật này sẽ chính thức có hiệu lực sau đó 120 ngày (khoảng 4 tháng) và trong thời gian này USCIS sẽ không nhận thêm bất kỳ hồ sơ mới nào. Các đương đơn nộp hồ sơ trước thời điểm dự luật được thông qua vẫn sẽ được xét duyệt bình thường theo các quy định cũ.

Đạo luật về phân bổ ngân sách chi tiêu cho phép gia hạn chương trình EB-5 sẽ hết hạn vào ngày 23/03/2018 sắp tới. Vì vậy, dự luật mới nói trên hy bọng sẽ bao gồm gói chi tiêu trong cả năm 2018 và có thể được thông qua trước hoặc vào đúng hạn chót 23/03/2018.

Những nhà đầu tư có con cái sắp bước qua 21 tuổi trong 04 tháng tới hoặc những ai đang tìm kiếm vùng đầu tư chỉ định với yêu cầu tối thiểu 500.000 USD như hiện nay được khuyến khích nộp đơn trước khi dự luật này được thông qua. Từ giờ đến lúc đó vẫn còn cơ hội để khoản đầu tư được chấp nhận theo quy định hiện hành. Tuy nhiên các quy định cũ như mức đầu tư 500.000 USD sẽ không còn nữa ngay trước thời điểm 23/03/2018.

Westlife Immigration sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất về Chương trình EB-5 trong thời gian tới. Các nhà đầu tư quan tâm đến định cư, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Westlife Immigration

Hotline: 0911 024 114
Email: hai.tran@westlife.vn

0911 024 114