Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta – AINP

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta
Alberta Immigrant Nominee Program (AINP)

Chương trình AINP dành cho tất cả những ứng viên muốn phát triển nông nghiệp, sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp tại Alberta, người lao động có tay nghề cao đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Tiêu chí có thể thay đổi bất cứ lúc nào và thường xuyên được cập nhật trên website của chính phủ tỉnh bang.

AINP BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH SAU:

Chương trình cơ hội nhập cư tại Alberta – Alberta Opportunity Stream: Chương trình này cho phép những ứng viên đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của chương trình và đang làm việc tại Alberta trong một ngành nghề đủ điều kiện có thể đăng ký xin đề cử của tỉnh bang Alberta.

Chương trình nhập cư Alberta thông qua hệ thống Express Entry: Chương trình này cho phép chính quyền tỉnh bang Alberta đề cử các ứng viên đủ điều kiện từ hệ thống Express Entry. Mỗi đề cử trong chương trình này giúp ứng viên có thêm 600 điểm của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) đảm bảo ứng viên nhận được lời mời nộp đơn (ITA).

Chương trình chủ trang trại tại Alberta – Self-Employed Farmer Stream: Chương trình này cho phép các đương đơn có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và sở hữu nguồn vốn đủ để mua và phát triển một trang trại tại Alberta, qua đó ứng viên sẽ có cơ hội để đăng ký thường trú lâu dài tại Alberta.

Ngày 26 tháng 10 năm 2020: Chính phủ Alberta khởi động thêm 2 con đường nhập cư mới để khuyến khích sinh viên tốt nghiệp quốc tế mở các doanh nghiệp tại Alberta, nhằm tạo ra các công việc mới với mức lương cao và giúp đa dạng hóa nền kinh tế:

Chương trình sinh viên quốc tế Alberta – International Graduate Entrepreneur Immigration Stream: Chương trình này cho phép ứng viên là các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp tại một tổ chức giáo dục sau trung học tại Alberta có thể nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. Chương trình sinh viên quốc tế Alberta sẽ hoạt động dựa trên hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI) của Alberta.

Chương trình doanh nhân khởi nghiệp dành cho sinh viên quốc tế Alberta – The Foreign Graduate Start-up Visa Stream: Chương trình này nhằm thu hút những sinh viên quốc tế tài năng từ các trường đại học và cao đẳng hàng đầu của Hoa Kỳ đến bắt đầu kinh doanh và định cư tại các cộng đồng ở Alberta.

CHƯƠNG TRÌNH CƠ HỘI NHẬP CƯ TẠI ALBERTA – ALBERTA OPPORTUNITY STREAM (AOS)

Yêu cầu về cư trú và giấy phép lao động

Tại thời điểm đơn đăng ký được gửi đến AINP hoặc được gửi trong cổng AINP và tại thời điểm Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) đánh giá đơn đăng ký của đương đơn, đương đơn phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada cho phép đương đơn làm việc tại Canada tức là giấy phép lao động nước ngoài tạm thời.

Yêu cầu về ngành nghề

Tại thời điểm đơn đăng ký của đương đơn được gửi đến AINP hoặc được nộp trong cổng thông tin AINP và tại thời điểm AINP đánh giá đơn đăng ký của đương đơn, đương đơn phải làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện ở Alberta. Yêu cầu nghề nghiệp cũng áp dụng cho kinh nghiệm làm việc và lời mời làm việc của đương đơn.

Nghề nghiệp đương đơn đang làm việc tại thời điểm đơn đăng ký được gửi đến AINP hoặc được nộp trong cổng AINP là ‘nghề nghiệp hiện tại’ của đương đơn.

Hầu hết các nghề theo Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) cấp độ kỹ năng 0, A, B, C và D đều đủ điều kiện theo AINP.

Người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (Post-Graduation Work Permit – PGWP)

Nếu đương đơn là người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP), nghề nghiệp của đương đơn cũng phải liên quan đến ngành học của họ ở Alberta.

Những người có PGWP không đủ điều kiện đăng ký AOS nếu nghề nghiệp của họ nằm trong danh sách các nghề có mức lương cao và mức lương thấp của Chính phủ Canada ở tỉnh Alberta. Những nghề này không có nhu cầu ở Alberta và có thể được đáp ứng bởi những người Albert và Canada.

Yêu cầu về ngoại ngữ

Có điểm ngôn ngữ tối thiểu là điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB 5 cho mỗi kỹ năng trong nhóm nghành NOC 0, A hoặc B; CLB 4 cho mỗi kỹ năng nhóm nghành NOC C hoặc D.

Lưu ý: Nếu ứng viên đăng ký AINP theo mã NOC 3413 (trợ lý y tá, nhân viên y tế và cộng tác viên dịch vụ bệnh nhân), AINP yêu cầu điểm kiểm tra ngôn ngữ tối thiểu CLB 7 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh hoặc NCLC 7 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp.

Yêu cầu về học vấn

Hoàn thành tối thiểu chương trình THPT/ giáo dục trung học (tương đương với tiêu chuẩn của Alberta) tại quốc gia của mình.

Người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) phải có chứng chỉ được cấp bởi một tổ chức giáo dục nâng cao sau trung học của Alberta.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

‘Nghề nghiệp hiện tại’ của đương đơn là nghề nghiệp họ đang làm việc tại thời điểm đơn đăng ký được gửi đến AINP hoặc được gửi trong cổng AINP.

Nghề nghiệp hiện tại của đương đơn cũng phải phù hợp với kinh nghiệm làm việc của họ tại thời điểm đơn đăng ký được gửi đến AINP hoặc được nộp trong cổng AINP và tại thời điểm AINP đánh giá đơn đăng ký của họ.

Tại thời điểm đơn đăng ký của đương đơn được gửi đến AINP hoặc được gửi trong cổng AINP, đương đơn phải có:

  • kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tối thiểu 12 tháng trong công việc hiện tại của đương đơn ở Alberta trong vòng 18 tháng qua, hoặc
  • tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong nghề nghiệp hiện tại của đương đơn ở Canada hoặc nước ngoài trong vòng 30 tháng qua hoặc cả hai – kinh nghiệm làm việc này có thể là sự kết hợp của kinh nghiệm đạt được ở Alberta, ở Canada (bên ngoài Alberta) hoặc ở nước ngoài.

Người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) yêu cầu kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tối thiểu 6 tháng trong nghề nghiệp hiện tại của họ ở Alberta trong vòng 18 tháng qua.

Yêu cầu về lời mời làm việc

Đối với tất cả các ứng viên, bao gồm cả những người nắm giữ PGWP, tại thời điểm đơn đăng ký của họ được gửi đến AINP hoặc được gửi trong cổng AINP và tại thời điểm AINP đánh giá đơn xin đề cử của họ, ứng viên phải có một lời mời làm việc toàn thời gian thực sự từ một chủ lao động ở Alberta để làm việc trong công việc hiện tại của họ ở Alberta.

Chủ lao động ở Alberta của ứng viên phải được thành lập hoặc đăng ký theo đạo luật của cơ quan lập pháp của tỉnh, vùng lãnh thổ hoặc Quốc hội Canada và hoạt động như một doanh nghiệp có năng lực sản xuất, nhà máy hoặc địa điểm kinh doanh được thiết lập ở Alberta.

0911 024 114