Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island Provincial Nominee Program

Trong thời gian còn lại của năm 2018, chính phủ sẽ tổ chức hình thức rút thăm hàng tháng  áp dụng cho các ứng viên nộp hồ sơ theo mô hình EOI.

PEIPNP là một trong những con đường hiệu quả nhất để xin thường trú nhân Canada, và chính phủ PEI hiện đang sử dụng mô hình Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) để ứng viên nộp hồ sơ. Trong thời gian còn lại của năm 2018, chính phủ sẽ tổ chức hình thức rút thăm hàng tháng (thường diễn ra khoảng giữa tháng) áp dụng cho các ứng viên nộp hồ sơ theo mô hình EOI, lần rút thăm tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Trong buổi rút thăm ngày 16 tháng 8 năm 2018, 7 ứng viên Business Impact với 145 điểm trở lên đã được mời đăng ký (trong số đó, 57% là khách hàng của Liên Đoàn). Nhằm đảm bảo tất cả các khách hàng của chúng tôi sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng với những kế hoạch kinh doanh có liên quan đến cộng đồng và chuẩn bị tài liệu cẩn thận, chúng tôi có tỉ lệ thành công rất cao trong việc nhận được Thư xác nhận của cộng đồng. Liên Đoàn có các chiến lược khác nhau để tối đa hóa điểm số EOI cho khách hàng của mình và kết quả là khách hàng của chúng tôi có điểm số tổng cao hơn và khả năng được chọn cao hơn (37% trong số tất cả các lựa chọn Business Impact đến nay là khách hàng của Liên Đoàn).

Để sử dụng đầy đủ hạn ngạch (quota) đề cử tỉnh bang năm 2018, chúng tôi tin rằng chính phủ PEI sẽ yêu cầu rút thăm lớn hơn trong tương lai (với điểm số EOI thấp hơn). Lưu ý rằng không có giới hạn về số lượng chứng chỉ đề cử được cấp cho khách hàng của Liên Đoàn và chúng tôi có nhiều khả năng cho cả người Trung Quốc lẫn không phải người Trung Quốc đăng ký.

0911 024 114