CÁC THỦ HIẾN TẠI CANADA MUỐN KIỂM SOÁT NHIỀU HƠN ĐỐI VỚI NHẬP CƯ NHƯ QUEBEC

Các nhà lãnh đạo tỉnh bang của Canada đã gặp nhau tại Winnipeg tuần trước để thảo luận về các ưu tiên chung. Các Thủ hiến nhấn mạnh một số lĩnh vực cần hành động khẩn cấp. Ba trong số các lĩnh vực này được liên kết chặt chẽ với nhập cư.

 • Xây dựng lực lượng lao động lớn mạnh
 • Cải thiện chăm sóc sức khỏe
 • Giải quyết nhu cầu nhà ở

Các Thủ hiến đã họp hàng năm với tư cách là Hội đồng Liên bang kể từ năm 2003 để giúp tăng cường hợp tác liên tỉnh và liên lãnh thổ, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa chính quyền tỉnh và liên bang.

Xây dựng lực lượng lao động hùng mạnh

Các Thủ hiến đã thúc giục Chính phủ liên bang hỗ trợ các nỗ lực tương ứng của họ nhằm giải quyết khoảng cách kỹ năng thông qua nhập cư bằng cách:

 • Đẩy nhanh các lộ trình hiện có và đẩy nhanh quá trình xử lý đơn đăng ký để giải quyết các nhu cầu cụ thể của thị trường lao động, bao gồm cả việc cấp giấy phép lao động cần thiết;
 • Tăng tỷ lệ các Chương trình Đề cử cấp tỉnh và vùng lãnh thổ trong việc lựa chọn người nhập cư kinh tế;
 • Tăng cường trách nhiệm và sự tham gia của các tỉnh và vùng lãnh thổ trong Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời;
 • Đảm bảo mọi lộ trình nhập cư mới được phát triển với sự hợp tác của các tỉnh và vùng lãnh thổ để hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động địa phương.

Các Thủ hiến cũng đã kêu gọi Chính phủ liên bang ký kết các thỏa thuận với các tỉnh có bản chất tương tự như Hiệp định Canada – Quebec. Thỏa thuận này cho phép Quebec chịu trách nhiệm duy nhất về mức độ nhập cư của tỉnh và việc lựa chọn tất cả những người nhập cư kinh tế.

Hiện tại, tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ ngoại trừ Quebec và Nunavut đều có PNP riêng, qua đó họ nhận được sự phân bổ các đề cử mà họ có thể cấp cho các ứng cử viên mà họ cảm thấy sẽ hỗ trợ tốt nhất cho nền kinh tế và lực lượng lao động của tỉnh.

Chăm sóc sức khỏe

Các tỉnh cho biết họ đã cam kết hành động hơn nữa để tăng khả năng tiếp cận của người dân Canada với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ. Chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của tỉnh và vùng lãnh thổ, và các chính phủ này có trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và giữ chân các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ. Các tỉnh cho biết họ đang hỗ trợ hành động tiếp theo để hợp lý hóa việc công nhận và cấp phép cho các chuyên gia y tế có trình độ quốc tế.

Các tỉnh đã chỉ ra rằng bằng cách làm việc cùng nhau để kiến nghị chính phủ liên bang, họ sẽ có thể tăng tài trợ, thuê thêm nhân viên y tế và cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho người dân Canada. Kiến nghị này đã từng mang lại thành công vì sau cuộc họp năm ngoái, các tỉnh đã thành công trong việc tăng ngân sách y tế lên 196 tỷ đô la trong thập kỷ tới, bao gồm 46,2 tỷ đô la tài trợ mới.

Nhà ở giá phải chăng

Canada dự kiến sẽ tiếp nhận 500.000 thường trú nhân mới mỗi năm vào cuối năm 2025 nhưng hiện tại, nhà ở giá rẻ đang bị thiếu hụt. Các Thủ hiến đã đưa ra một số gợi ý về cách làm cho nhà ở hợp túi tiền hơn đối với người dân Canada. Các biện pháp được đề xuất bao gồm:

 • Tăng cường cam kết tài chính đối với nhà ở, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ, tài trợ hoạt động, tài trợ vốn và các biện pháp khuyến khích để thúc đẩy tạo ra nguồn cung mới;
 • Đảm bảo nguồn tài trợ chảy qua các tỉnh và vùng lãnh thổ chứ không phải thành phố trực thuộc trung ương;
 • Đảm bảo các chương trình linh hoạt, được tài trợ đầy đủ và đáp ứng các nhu cầu, ưu tiên riêng của các tỉnh và vùng lãnh thổ;
 • Hợp lý hóa các quy trình phê duyệt và quản lý chương trình thông qua Hiệp hội Thế chấp và Nhà ở Canada;
 • Sửa đổi chính sách thuế để khuyến khích phát triển nhà ở mới, đặc biệt là phát triển và duy trì nhà ở cho thuê có mục đích sử dụng.

Những biện pháp này được coi là cần thiết khi đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng ở Canada. Trên thực tế, lãi suất qua đêm của Canada đã tăng 0,25 điểm cơ bản lên 5% vào ngày 12 tháng 7. Ngân hàng Canada cho biết việc tăng lãi suất này là cần thiết để hạn chế chi tiêu và làm chậm lạm phát.

Khi lãi suất tăng, việc vay tiền từ các tổ chức tài chính khác (chẳng hạn như Ngân hàng Canada) trở nên đắt đỏ hơn đối với các ngân hàng và chi phí được chuyển sang cho những người tiêu dùng cần thế chấp hoặc các khoản vay khác.

Chương trình cải tiến cho người Ukraine di cư

Các Thủ hiến cũng lưu ý rằng thời hạn nộp đơn theo chương trình Cấp phép Du lịch Khẩn cấp (CUAET) của Canada sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7. Họ không tin rằng Chính phủ liên bang đã cung cấp đủ kinh phí hoặc hỗ trợ cho những người Ukraine di cư ở Canada và đang kêu gọi một chương trình hỗ trợ được cải thiện với nguồn tài trợ mới.

0911 024 114