Báo cáo số liệu của IIUSA: con số thống kê đơn i-924 USCIS xét duyệt trong Quý 3, 2018

Báo cáo mới nhất của IIUSA nhấn mạnh những số liệu thống kê nổi bật cho Quý tài chính vừa qua cũng như những thay đổi so với năm vừa rồi đối với đơn I-924 và I-924A (đơn xin cấp phép hoạt động cho Trung tâm vùng trong Chương trình đầu tư định cư).

Những thông tin nổi bật

Số lượng đơn I-924 được nộp: USCIS (Sở Nhập tịch & Di trú Hoa Kỳ) chỉ nhận được 25 đơn I-924 trong Quý 3 năm tài chính 2018, giảm 95% số lượng đơn so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là con số thấp nhât trong vòng 6 năm qua.

Số lượng đơn I-924 được xét duyệt: Có 213 đơn I-924 được xét duyệt trong Quý 3 này, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng đơn I-924 bị từ chối: USCIS từ chối 108 đơn I-924 trong quý vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Chương trình đầu tư định cư có số lượng đơn I-924 bị từ chối nhiều hơn số lượng đơn được chấp thuận.

Số lượng đơn I-924 đang chờ xét duyệt: Hiện có 1,375 đơn I-924 đang chờ xét duyệt tại USCIS.

Ghi chú: Số lượng đơn I-924 bị từ chối trong Q1, Q2, Q4 năm tài chính 2013; Q2, Q3 năm tài chính 2014; Q1 năm tài chính 2015; và Q3, Q4 năm tài chính 2016 không được USCIS tiết lộ, vì mục đích bảo mật thông tin.

Nguồn: Sở Nhập tịch & Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

Cơ sở dữ liệu: Tất cả các đơn ngoại trừ  I-589 & I-881

Được cung cấp bởi: IIUSA

Phân tích số liệu:

Từ Q1 đến Q3 năm tài chính 2018, USCIS nhận được tổng cộng 878 đơn I-924 & I-924A, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh lý do giảm bớt việc xin cấp phép hoạt động cho Trung tâm vùng dẫn đến số lượng đơn xin I-924 giảm xuống, một nguyên nhân khác của việc giảm số lượng đơn nộp so với năm ngoái là vì USCIS đã đình chỉ hoạt động của 83 Trung tâm vùng tính riêng trong năm 2017, làm giảm số lượng đơn I-924A được nộp trong Q1 và Q2 năm tài chính 2018 (đơn I-924A là đơn báo cáo hoạt động năm của Trung tâm vùng).