Báo cáo dữ liệu IIUSA: Số liệu thống kê xử lý đơn I-526 của USCIS trong Quý 2 – 2018

Đầu tuần này, USCIS đã công bố số liệu thống kê xử lý các đơn I-526 và I-829 thông qua Quý 2 của năm tài chính 2018 (từ tháng 1 đến tháng 3). Dưới đây là các dữ liệu chính được trích xuất từ số liệu thống kê xử lý đơn I-526.

Điểm nổi bật về tiến trình xử lý đơn I-526:

  • Cho đến năm tài chính 2018, chương trình EB-5 đã tạo ra hơn 25,7 tỷ đô la vốn đầu tư cho nền kinh tế Mỹ.
  • Số đơn I-526 được nộp trong Quý 2 của năm tài chính 2018 đã giảm xuống còn 1.607 (giảm 44% so với quý trước), mức thấp nhất kể từ tháng 6/2016; trong khi số đơn I-526 được xử lý đạt mức cao gần 4.000 trong Quý 2 năm tài chính 2018.
  • USCIS đã phê duyệt gần 3.650 đơn I-526 từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2018 – mức cao nhất trong lịch sử EB-5.
  • Số lượng đơn I-526 đang chờ xử lý tại USCIS đã giảm liên tiếp xuống còn 22.607 đơn vào tháng 3/2018.
  • Số lượng đơn I-526 đã được USCIS xử lý cho thấy sự tăng trưởng ổn đinh hơn so với năm ngoái.
  • Tổng số đơn I-526 được nộp trong nửa đầu năm tài chính 2018 là 4.469 đã giảm 37% so với mức đỉnh điểm năm 2016.

0911 024 114