Bản tin visa EB-5 tháng 11/2018

Bản tin visa tháng 11 điểm qua những tin nổi bật về Ngày Đáo Hạn Mặc Định (Final Action Date) được gia hạn cho công dân Trung Quốc và công dân Việt Nam muốn định cư  tại Mỹ.

Tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh Sự Hoa Kỳ đã phát hành Bản tin Visa trong tháng 11 năm 2018. Bản tin tiết lộ Ngày Đáo Hạn Mặc Định cho các đương đơn từ Trung Quốc là ngày 15 tháng 8 năm 2014 và ngày 01 tháng 2 năm 2016 đối với các đương đơn từ Việt Nam.

Các nhà đầu tư từ Trung Quốc và Việt Nam nộp đơn I-526 trước và trong Ngày Đáo Hạn Mặc Định mới này, sẽ đủ điều kiện được lên lịch phỏng vấn với viên chức Cục Lãnh Sự Hoa Kỳ, được cấp thị thực đủ điều kiện để nhập cảnh, hoặc xin điều chỉnh tình trạng lưu trú đối với đương đơn đã sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Ngày đáo hạn mặc định của Hoa Kỳ cho các quốc gia khác vẫn giữ nguyên, cho phép những đương đơn đủ điều kiện từ các nơi khác trên thế giới sẽ có cơ hội được phỏng vấn thị thực EB-5 sớm nhất.

Liên hệ với Westlife Immigration để nhận được tư vấn từ các chuyên gia di trú!

0911 024 114