Về dịch vụ của Westlife

Westlife cung cấp đầy đủ các dịch vụ đầu tư định cư cho các doanh nhân, cá nhân và gia đình như sau:
  • Tư vấn các giải pháp đầu tư định cư thích hợp, hiệu quả về mặt pháp lý, phù hợp điều kiện tài chính, mục đích định cư và hoàn cảnh gia đình của từng khách hàng;

  • Các ý kiến tư vấn đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của quốc gia cấp visa định cư;

  • Lựa chọn các dự án đầu tư và kinh doanh thích hợp, an toàn và đầy đủ giấy tờ pháp lý để giới thiệu cho nhà đầu tư lựa chọn;

  • Tư vấn và chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc chứng minh nguồn tiền cũng như hướng dẫn chuyển tiền được an toàn, hiệu quả và hợp pháp;

  • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan chính phủ và luật sư di trú nước ngoài trong quá trình nộp đơn và sau đó để giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ định cư;

  • Tư vấn, giúp nhà đầu tư lựa chọn nơi sinh sống, làm việc và học tập cùng các vấn đề để ổn định cuộc sống tại nước ngoài sau khi khi có visa định cư.