British Columbia công bố chương trình thí điểm diện doanh nhân tới các khu vực ngoài trung tâm

Chương trình Thí điểm nhằm mục đích mở rộng lợi ích của việc di dân doanh nhân đến các cộng đồng nhỏ hơn của B.C.

 

British Columbia đang mở một chương trình thí điểm nhập cư mới để thu hút các doanh nhân nước ngoài đến sinh sống và mở doanh nghiệp tại các cộng đồng nhỏ hơn trên toàn tỉnh.

Trong chương trình thí điểm này, Chương trình đề cử của tỉnh bang British Columbia (BC PNP) phối hợp với các cộng đồng khu vực có dân số ít hơn 75.000 người để chào đón các doanh nhân nhập cư được phê duyệt, muốn mở một doanh nghiệp mới.

Các cộng đồng phải nằm cách xa hơn 30 km so với trung tâm có dân số của hơn 75.000 người để được tham gia trương trình này.

Trong một bản cập nhật công bố thí điểm mới, BC PNP cho biết các cộng đồng khu vực nhỏ của tỉnh đang phải đối mặt với những thách thức về kinh tế và nhân khẩu học do dân số già hóa của họ và thiếu cơ hội cho những người trẻ tuổi.

“Sáng kiến ​​này nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích kinh tế của di dân đến B.C. để hỗ trợ sự thịnh vượng chung trên toàn tỉnh” Chương trình cho biết.

Các doanh nghiệp được tạo ra sẽ phải giải quyết các nhu cầu cụ thể được xác định bởi cộng đồng tham gia và, đổi lại, cộng đồng và các đối tác địa phương sẽ được yêu cầu hỗ trợ các doanh nhân nhập cư và gia đình trong suốt quá trình họ sinh sống.

Tất cả các doanh nhân quan tâm phải hoàn thành một chuyến khảo sát khu vực nơi họ muốn mở doanh nghiệp của họ và phải có được giấy giới thiệu của khu vực đó trước khi đăng ký.

Các ứng viên thành công sẽ được cấp giấy phép lao động tạm thời. BC PNP sẽ cấp đề cử tỉnh bang để nộp hồ sơ thường trú sau khi xác định rằng doanh nghiệp đã đáp ứng tất cả các tiêu chí được nêu trong Thỏa thuận về việc mở doanh nghiệp của họ.

Chương trình đề cử tỉnh bang cho biết yêu cầu về tài sản ròng cá nhân và tiêu chí đầu tư đã được giảm xuống đáng kể cho chương trình thí điểm so với chương trình doanh nhân BC hiện tại. Điều này phản ánh chi phí thấp hơn để bắt đầu một doanh nghiệp và định cư tại các khu vực cư dân nhỏ của B.C. so với Vancouver và các trung tâm đô thị đông dân cư của tỉnh.

Trong số các tiêu chuẩn đủ điều kiện khác, ứng cử viên phải:

  • Tiến hành một chuyến viếng thăm cộng đồng thăm dò;
  • Đầu tư tối thiểu 100,000CAD
  • Có giá trị tài sản cá nhân tối thiểu là $ 300,000;
  • Có hơn 3 năm kinh nghiệm với tư cách là người quản lý chủ doanh nghiệp đang hoạt động hoặc 4 năm trở lên làm người quản lý cấp cao trong vòng 5 năm qua;
  • Nắm giữ tối thiểu 51% quyền sở hữu;
  • Tạo ra tối thiểu một công việc mới cho công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada.

Trong chuyến thăm khảo sát, các ứng cử viên sẽ trình bày đề xuất kinh doanh của họ cho đại diện của chương trình được chỉ định của khu vực, sau đó họ sẽ gửi mẫu giới thiệu tới BC PNP như là một phần hồ sơ đăng ký của ứng cử viên.

Tất cả các ứng cử viên sẽ nhận được điểm số sếp hạng khi đăng ký và điểm cao nhất sẽ được mời để gửi đơn đăng ký đầy đủ đến BC PNP thông qua các vòng mời hàng tháng.

Chương trình thí điểm sẽ mở cửa để đăng ký vào đầu tháng 1 năm 2019 và sẽ vận hành trong khoảng thời gian ban đầu là hai năm.

Nguồn: www.welcomebc.ca