Bộ đơn I.526 nhận phê duyệt đầu tiên của dự án 9 Orchard trong thời gian thụ lý kỷ lục 11 tháng.

Dự án 9 Orchard vui mừng thông báo bộ đơn I.526 nhận phê duyệt đầu tiên của dự án vào ngày 2 tháng 11. 2018. Bộ đơn I.526 được nộp vào 6 tháng 12 năm 2017 và nhận phê duyệt với thời gian thụ lý kỷ lục dưới 11 tháng so với thời gian thụ lý trung bình của cục di trú ở mức 20 đến 26.5 tháng.

Dự án đã nhận được phê duyệt bộ chứng từ mẫu dự án I.924 vào tháng 9. 2018 chính là lý do khiến các bộ đơn I.526 của dự án nhận được phê duyệt nhanh. Phê duyệt bộ đơn I.924 từ cục di trú có nghĩa là:

  • USCIS đã xác định rằng Bộ hồ sơ mẫu của dự án tuân thủ các yêu cầu của Chương trình EB-5, và
  • Theo chính sách của USCIS, các hồ sơ sau sẽ được ưu tiên thụ lý theo quyết định này.

Dự án 9 Orchard tự hào với đội ngũ thẩm định dự án độc lập trên các khía cạnh tài chính

Dự án 9 Orchard có chứng nhận thẩm định dự án độc lập từ các đơn vị chuyên gia trong ngành

+ Về tính ổn định khi hoàn công với doanh số phòng ổn định ở mức 84% (Thẩm định bởi tập đoàn đánh giá khách sạn HVS).

+ Về tính an toàn và các yếu tố cơ bản của dự án trong khuôn khổ EB5 (Thẩm định bởi công ty giám định dự án EB5 EB5 Diligence).

Xem thêm về dự án 9 Orchard tại đây